In zee met Cordstrap: hoe Young Maverick’s datagedreven oplossingen schepen beschermen

Wij werken samen met partners in allerlei soorten en maten: van banken, verzekeraars en marketingspecialisten tot de Nederlandse overheid. De samenwerkingspartner verschilt per project, maar het doel van Young Mavericks blijft hetzelfde: de talloze mogelijkheden van innovatieve technologie tastbaar maken voor bedrijven. 
Een recente succesverhaal is onze samenwerking met Cordstrap, een multinational met Nederlandse roots, gespecialiseerd in het veiligstellen van producten tijdens transport. Voor hun project ‘Cargo Monitoring Data’ ontwikkelde onze Data Scientist Wing modellen die risicoanalyses optimaliseren en hiermee Cordstrap in staat stellen de ladingen van hun klanten beter te monitoren én beschermen.

Alle schepen op het droge

Voor een optimale samenwerking tussen Young Mavericks en Cordstrap was het belangrijk om allereerst het vraagstuk te definiëren: hoe kan data een rol spelen in het  veilig transporteren van ladingen van A naar B? Om ongedeerd de haven te bereiken moeten vrachtschepen en containers bestand zijn tegen allerlei weerelementen, van hoge golfslag, zeestormen tot stortbuien. Vochtschade kan namelijk grote desastreuze gevolgen hebben voor verschillende types ladingen – en het voorkomen ervan is dan ook essentieel. Het belangrijkste doel van dit project was om te onderzoeken of datagedreven oplossingen de kans op vochtschade kunnen minimaliseren, bijvoorbeeld door inzicht te bieden in de risico’s van een specifieke vaarroutes en weersomstandigheden en door live updates te geven van het klimaat  in de containers.

Internationale samenwerking vanuit huis

Kort nadat onze Data Scientist Wing zich aansloot bij het ‘Cargo Monitoring Data’-project, werd de wereld overvallen door de corona crisis. Van het ene op het andere moment moesten al onze Mavericks hun datagedreven oplossingen vanuit huis ontwikkelen – een hele omschakeling. Ook voor Wing was het even aanpassen: “Het plotselinge thuiswerken was een behoorlijke verandering. Gelukkig was ik inmiddels gewend om online samen te werken – door de internationale focus van Cordstrap was veel van onze communicatie toch al digitaal.”

Andere uitdagingen voor Wing lagen in het managen van verwachtingen, de kwaliteit en kwantiteit van de data en het begrijpelijk presenteren van technische data-oplossingen aan alle stakeholders. Young Mavericks’ Data Consultant Stefan stond klaar om Wing hierin te adviseren en met meer inhoudelijke vragen kon Wing onder andere terecht bij onze Senior Data Scientist, Bas. Wing: “Het technische jargon dat wij Data Scientists dagelijks gebruiken, is soms lastig te begrijpen voor partners. Om toch effectief te kunnen communiceren met alle partijen, hielp het mij enorm om te putten uit Young Mavericks’ trainingen over de kunst van verhalen vertellen en mensen meenemen in je betoog. Dit, samen met de behulpzame feedback vanuit Cordstrap, hielp mij bij het geven van heldere presentaties aan alle betrokken partijen.”

Risico’s in kaart brengen

Na het definiëren van de vraag- en doelstellingen, ging Wing aan de slag met het analyseren van historische data van Cordstrap. “Ik was verantwoordelijk voor het herontwerpen en opschonen van de visuele datasets voor risicorapportages.” Dit bleek een tijdrovend proces dat geduld en oog voor detail vergde, maar eenmaal geanalyseerd schetsten de historische gegevens een goed beeld van alle risicofactoren. Eén van die risicofactoren was schimmelvorming. Om helder te krijgen wanneer vochtschade zich precies voordoet, onderzocht Wing onder andere bij welk vochtgehalte en na hoelang schimmel precies ontstaat. Young Mavericks’ consultant Stefan: “Ik was zeer onder de indruk van de snelheid en mate waarin Wing zich deze voor hem compleet nieuwe materie eigen wist te maken. Hij heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een expert op het gebied van vochtschade in zeetransport.”

‘Container rain’

Naast het onderzoeken van schimmelvorming, analyseerde Wing ook andere risicofactoren. Wing: “Er zijn veel interessante verschijnselen die zich midden op zee in containers kunnen voordoen. ‘Container rain’ is er één van. Schepen overbruggen vaak enorme afstanden en reizen door verschillende klimaatzones. Hierdoor worden zij blootgesteld aan grote temperatuurverschillen, die condens veroorzaken. Denk maar aan een koud biertje waar de waterdruppels vanaf lopen zodra je het uit de koelkast pakt en op tafel zet. Een vergelijkbaar proces kan zich voordoen in containers, maar dan zó heftig dat het binnenin lijkt te regenen door de condens die van het plafond druppelt. Dat is natuurlijk niet ideaal als je elektronica vervoert.”

Proof of Concept ontwikkelen

Na het voltooien van zijn onderzoek en analyses kon Wing aan de slag met het ontwikkelen van meer gedetailleerde visualisaties van zeevaartroutes, welke Cordstrap meer inzicht geven in de risico’s die containerladingen door het jaar heen lopen. Vervolgens ging hij aan de slag met het realiseren van het Proof of Concept: nauwkeurige datamodellen die het risico op vochtschade van de producten aan boord helpen voorspellen. Deze modellen geven Cordstrap de kans om hun ladingen en producten live te monitoren. Ook kunnen zij hiermee – indien nodig – bijtijds maatregelen treffen die hun ladingen alsnog veilig stellen. Hun nieuwste product, ‘moisture control’, dat een te hoge luchtvochtigheid voorkomt door het vochtgehalte in containers te reguleren, speelt hierin een belangrijke rol.

Veelbelovende resultaten

De resultaten van de datamodellen en de nieuwe, meer gedetailleerde risico rapporten zijn veelbelovend. Gezamenlijk stellen zij Cordstrap in staat om tijdige en betere beslissingen te nemen die de kans op schade aan hun ladingen minimaliseert. “Met name de kortetermijn-voorspelling van de Proof of Concept is nu accuraat,” aldus Wing. Deze nauwkeurige korte-termijnvoorspellingen geven Cordstrap meer inzicht in- en controle over het reilen en zeilen van hun ladingen tijdens de vaart – en de waarde van toekomstige, accurate langetermijn-inzichten staat als een paal boven water. Wing: “Ik ben er trots op dat we Cordstrap hebben laten zien hoe data science kan worden toegepast om problemen op te lossen – en hoe datatechnologie besluitvormingen kan verbeteren. En niet alleen om de kans op vochtschade te beperken: data science kan oneindige mogelijkheden voor organisaties realiseren.”

Onze zoektocht naar zonnepanelen


Datatechnologie inzetten voor duurzaamheid: Toen eerder dit jaar nieuwe, geavanceerde satellietfoto’s werden vrijgegeven, waren we er klaar voor. De ruime ervaring in het verbeteren en organiseren van remote sensing data door middel van engineering en machine learning had Young Mavericks klaargestoomd voor onze volgende missie: de Basisregistratie Grootschalige Topografische (BGT) kaarten van Nederland met niet-geregistreerde objecten te verbeteren om inzicht te krijgen in – en het stimuleren van – het gebruik van zonnepanelen. 

Lees meer

In gesprek met Sylvia: samen ontdekken we jouw groeipotentieel

Hetgeen waar wij naar streven bij Young Mavericks, is dat mensen goed op hun plek zitten tijdens een opdracht en dat ze de ruimte hebben om hetgeen te doen wat zij nodig vinden. Daarbij ontwikkelen we in trainingen nog meer vaardigheden die bijdragen aan een goede verwachtingsmanagement en werkrelaties. Dat draagt bij aan de professionaliteit van consultants en dus goede projecten en – hopelijk – blije opdrachtgevers.

Lees meer